Upozornění

POZOR – Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirem pro celé území ČR od 13.3.2020 a s ohledem na prevenci a podporu doposud centrálně zavedených opatření RUŠÍME všechny plánované akce/workshopy/semináře v březnu a dubnu:
– v březnu: 17.03.2020 Cesta správného nastavení hlasu (akreditovaný seminář MŠMT + dobrá praxe „Knihovničky na cestách“ s Mgr. Slukovou), 26.03.2020 Hraju si, učím se, rozvíjím se, aneb co můžeme udělat pro rozvoj dětí v ŠD s Helenou Stuchlíkovou a akce/semináře/worskhopy/metodické kabinety v dubnu 2020 (setkání zástupců ředitele ZŠ, Kulatý stůl OSPOD, Tvoříme společně a s chutí-tematický workshop pro MŠ zapojené do aktivity „Tvořivist, technické myšlení a manuální zručnost v MŠ“ lektor Ing. Jaroslav Martínek)

O dalších změnách v harmonogramu aktivit projektu vás budeme informovat dle vývoje situace, prosím sledujte naše webové stránky nebo náš FB MAP v ORP Břeclav.

Děkujeme za pochopení a přejem klidnou mysl a hodně zdraví!

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II

(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Aktuální články:

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II

MAP je zkratka pro místní akční plán, přičemž v rámci našeho projektu je řešena oblast vzdělávání. Místní akční plán vzdělávání se váže k přesně vymezenému území, tím je samosprávná oblast obce s rozšířenou působností (ORP) – konkrétně ORP Břeclav.

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) pod číslem 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání, která je platná pro celé území České republiky.

Prioritním zaměřením projektu je rozvíjet kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Hlavním cílem projektu je vybudovat efektivní a udržitelný systém spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími dotčenými partnery, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav…

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px