Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II

(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Přehled akcí plánovaných k realizaci v rámci projektu

Připravujeme pro vás

Zobrazit
Aktualizováno 4.5.2021

Fotky z našich akcí

Aktuální články:

Naše videa

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II

MAP je zkratka pro místní akční plán, přičemž v rámci našeho projektu je řešena oblast vzdělávání. Místní akční plán vzdělávání se váže k přesně vymezenému území, tím je samosprávná oblast obce s rozšířenou působností (ORP) – konkrétně ORP Břeclav.

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) pod číslem 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání, která je platná pro celé území České republiky.

Prioritním zaměřením projektu je rozvíjet kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Hlavním cílem projektu je vybudovat efektivní a udržitelný systém spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími dotčenými partnery, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav…

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px