Pozvánka – 21.11.2019 – Vedení lidí a týmů – leadership – Mgr. Miloslav Hubatka

POZVÁNKA

NA ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO ŘEDITELE ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

téma
Vedení lidí a týmů – leadership Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

 

Datum a čas konání : 21.11.2019, 09:00 – 13:00 hodin (prezence účastníků od 08:30 hodin)

Místo konání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č. 39

Komu je akce určena:  ředitelům a zástupcům ředitele MŠ a ZŠ zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program semináře:

 • 08:30 – 09:00 hod. – Prezence účastníků
 • 09:00 – 13:00 hod. – Seminář „Vedení lidí a týmů – leadership“ , (Coffee break dle domluvy s lektorem). Diskuze účastníků, sdílení zkušeností k tématu a ukončení semináře

 

Seminář je určen ředitelům MŠ a ZŠ
Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál, proto je systematické a správné vedení lidí a týmů –
leadership – klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale
současně tuto dovednost systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků. Naše nabídka je zaměřena na současné trendy
v leadershipu s přihlédnutím na školská specifika a možnosti.

Obsah a struktura školení:

 • Zákonitosti, principy a univerzálně platná pravidla pro úspěšné vedení lidí. Co se skutečně děje, vyplácí a co funguje a co jsou jen pověry a líbivá klišé.
 • Nejnovější výzkumy, poznatky z tohoto oboru, které budou užitečné i pro vás.
 • Základní klimata ve vašich týmech, jejich znaky a jak je můžete ovlivnit a případně měnit požadovaným směrem.
 • Schopnost rozpoznat a odlišit co je a co není možné, zejména v současné školské legislativě a praxi. I když víme, jaké je nejlepší řešení, ještě neznamená, že je lze realizovat a jak z toho ven.
 • Konfliktní lidé, situace a následné důsledky – krizový management.
 • Případové studie – konkrétní příběhy a příklady z praxe škol jako poučení a nástroj správného vyhodnocení a následného dobrého řešení.
 • V případě zájmu možnost analýzy vaší specifické situace – pomůžeme najít a doporučit optimální řešení.

Cíl akce:
Cílem akce je seznámit ředitele s problematikou vedení lidí a týmu, řízením personálních zdrojů a dalšími oblastmi v dané problematice, dále bude prostřednictvím diskuze sdílena dobrá i špatná praxe a řešeny aktuální problémy v dané oblasti v území ORP Břeclav – návaznost na aktuální Akční plán MAP na období školního roku 2019/2020 – verze 2 ze dne 15.05.2019.

 

 • Seminář je pořádán pro školy zapojené do realizace MAP v ORP Břeclav II a je bezplatný.
 • Kapacita semináře je 25 účastníků.
 • Přihlašování možno na e-mail: hanakova@mas-lva.cz v termínu do 15.11.2019 do 12:00 hodin.
 • V rámci semináře bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení.

 

Vlasta Hanáková
koordinátor projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky