Jak rozumět dětem, kterým to nejde? Neurofyziologické příčiny selhávání u dětí se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami

Termín: 02. 10. 2017, 8,30 – 15,00 hodin (prezence účastníků od 8:15 hod.)

Místo: Okresní hospodářská komora Břeclav, nám. T. G. Masaryka 38/10, Břeclav (zasedací místnost)

Lektor: Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

Vzdělávací cíl semináře:

 • dozvědět se, co to je neuromotorická nezralost a nezralé dítě
 • zefektivnit spolupráci učitel – speciální pedagog – psycholog
 • blíže se seznámit s jednotlivými oslabeními a jejich dopady na schopnost se učit
 • naučit se identifikovat žáka s neurofyziologickými příčinami selhávání a lépe těmto žákům porozumět

Přehled témat výuky:

 • jednotlivé narušení zrakových, sluchových a motorických funkcí a jejich dopad na poznávací funkce a schopnost se učit
 • dopady dysfunkcí CNS na sociálně-emoční oblast
 • souvislosti s poruchami učení, pozornosti, vývoje řeči a poruch autistického spektra
 • problematika sekundární neurotizace žáka a její prevence
 • identifikace žáka s neurofyziologickými příčinami selhávání
 • možnosti intervence – individuální terapie a školní intervenční programy

 

Komu je seminář určen:

 • seminář určený pedagogům I. a II. stupně ZŠ, výchovným poradcům, speciálním pedagogům a školním psychologům.
 • na seminář se mohou hlásit i učitelé MŠ, pokud vyhodnotí, že je pro ně účast na semináři (dle témat) účelná.

 

Představení lektorky – Mgr. et Mgr. Viera Lutherová:
Psycholožka a učitelka s bohatými zkušenostmi s dětmi se speciálními vývojově-vzdělávacími potřebami; je certifikovanou koordinátorkou pro INNP metodu – terapie neuromotorické nezralosti na Slovensku – www.inpp.cz; věnuje se individuální terapii dětí s vývojovým zpoždění a realizuje sluchovou terapii metodou JIAS.

Informace k semináři:

 • Seminář je pořádán pro školy zapojené do realizace MAP v ORP Břeclav a je bezplatný. Kapacita semináře je 25 účastníků (z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
Oficiální přihlašovací formulář

Tento seminář již proběhl

Jak rozumět dětem, kterým to nejde

Poslední příspěvky