Jak rozumět dětem, kterým to nejde? Neurofyziologické příčiny selhávání u dětí se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami

Termín: 02. 10. 2017, 8,30 – 15,00 hodin (prezence účastníků od 8:15 hod.)

Místo: Okresní hospodářská komora Břeclav, nám. T. G. Masaryka 38/10, Břeclav (zasedací místnost)

Lektor: Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

Vzdělávací cíl semináře:

 • dozvědět se, co to je neuromotorická nezralost a nezralé dítě
 • zefektivnit spolupráci učitel – speciální pedagog – psycholog
 • blíže se seznámit s jednotlivými oslabeními a jejich dopady na schopnost se učit
 • naučit se identifikovat žáka s neurofyziologickými příčinami selhávání a lépe těmto žákům porozumět

Přehled témat výuky:

 • jednotlivé narušení zrakových, sluchových a motorických funkcí a jejich dopad na poznávací funkce a schopnost se učit
 • dopady dysfunkcí CNS na sociálně-emoční oblast
 • souvislosti s poruchami učení, pozornosti, vývoje řeči a poruch autistického spektra
 • problematika sekundární neurotizace žáka a její prevence
 • identifikace žáka s neurofyziologickými příčinami selhávání
 • možnosti intervence – individuální terapie a školní intervenční programy

 

Komu je seminář určen:

 • seminář určený pedagogům I. a II. stupně ZŠ, výchovným poradcům, speciálním pedagogům a školním psychologům.
 • na seminář se mohou hlásit i učitelé MŠ, pokud vyhodnotí, že je pro ně účast na semináři (dle témat) účelná.

 

Představení lektorky – Mgr. et Mgr. Viera Lutherová:
Psycholožka a učitelka s bohatými zkušenostmi s dětmi se speciálními vývojově-vzdělávacími potřebami; je certifikovanou koordinátorkou pro INNP metodu – terapie neuromotorické nezralosti na Slovensku – www.inpp.cz; věnuje se individuální terapii dětí s vývojovým zpoždění a realizuje sluchovou terapii metodou JIAS.

Informace k semináři:

 • Seminář je pořádán pro školy zapojené do realizace MAP v ORP Břeclav a je bezplatný. Kapacita semináře je 25 účastníků (z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
Oficiální přihlašovací formulář

Tento seminář již proběhl

Rozvoj manažerských dovedností - "Na cestě k úspěšné škole"

Poslední příspěvky