Revidovaná analytická část dokumentu; zachycuje statistické informace, informace ze šetření na zapojených školách či informace MŠMT atd. (Projekt Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II plynule navazuje na Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav, který byl realizován v území v letech 2016 – 2018, v rámci kterého bylo nastartováno budování efektivního a udržitelného systému vzájemné spolupráce, a to mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími dotčenými aktéry, kteří v území SO ORP Břeclav ovlivňují vzdělávání.
Projekt se zaměřuje na prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánován i na další subjekty.)

Své připomínky k dokumentu můžete zasílat na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 11.11.2019

Analytická část – Revize

Poslední příspěvky