Cesty k finanční gramotnosti žáků

Termín: 17. 10. 2017, 9:00 – 16:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo: Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace

Lektor: Mgr. Dana Svobodová

Program semináře:

  • 8:30 – 9:00 Prezence účastníků
  • 9:00 – 16:00 Seminář „Cesty k finanční gramotnosti žáků“, diskuze a ukončení semináře

Anotace a cíl semináře:

Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Za dominantní je pro rozvoj finanční gramotnosti považována kompetence k řešení problémů. V semináři budou nabídnuty možnosti zařazení finanční gramotnosti do školního vzdělávacího programu a předvedeny metody a formy práce k získání finanční gramotnosti žáků. Prostřednictvím modelových situací, simulací a projektového učení si účastníci rozšiřují své vědomosti a zvyšují dovednosti v aplikaci finanční gramotnosti do výuky.

 

Komu je seminář určen:

  • seminář určený pedagogům I. a II. stupně ZŠ, výchovným poradcům, speciálním pedagogům a školním psychologům.
  • na seminář se mohou hlásit i učitelé MŠ, pokud vyhodnotí, že je pro ně účast na semináři (dle témat) účelná.

 

Představení lektora  – Mgr. Dana Svobodová:
Mgr. Dana Svobodová má třicetiletou praxi jako pedagog na ZŠ a od roku 2004 působí v oblasti DVPP, koučinku a poradenství. Za zmínku stojí také její publikační činnost – viz http://www.mgr-dana-svobodova.cz/o-nas/. Od března roku 2016 je také lektorkou – implementátorkou společného vzdělávání. Ve svých seminářích uplatňuje své zkušenosti z pozice ředitelky malotřídní školy a zástupkyně ředitele školy. Mgr. Dana Svobodová je externí spolupracovnicí VÚP Praha (projekt Metodika II.) a externí spolupracovnice ČŠI (projekt NIQES).

Informace k semináři:

  • Seminář je pořádán pro školy zapojené do realizace MAP v ORP Břeclav a je bezplatný.
  • Seminář je akreditován MŠMT – pod č.j. MSMT-27608/2015-1-706

Občerstvení během semináře je zajištěno. Vstup pro registrované účastníky je zdarma.

Tento seminář již proběhl

Cesty k finanční gramotnosti žáků

Poslední příspěvky