Cesty k finanční gramotnosti žáků

Termín: 17. 10. 2017, 9:00 – 16:00 h (prezence účastníků od 8:30 h)

Místo: Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace

Lektor: Mgr. Dana Svobodová

Kapacita: 20 osob

Anotace semináře:
Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Za dominantní je pro rozvoj finanční gramotnosti považována kompetence k řešení problémů. V semináři budou nabídnuty možnosti zařazení finančního vzdělávacího programu a předvedeny metody a formy práce k získání finanční gramotnosti žáků. Prostřednictvím modelových situací, simulací a projektového učení si účastníci rozšiřují své vědomosti a zvyšují dovednosti v aplikaci finanční gramotnosti do výuky.

Program:

8:30 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 16:00 Seminář „Cesty k finanční gramotnosti žáků“

 • Finanční gramotnost – vymezení pojmu, postavení RVP ZV
 • Tři složky finanční gramotnosti – peněžní, cenová, rozpočtová
 • Základní principy hospodaření – rodinný rozpočet, finanční hospodaření domácnosti
 • Pojištění, spoření, hypotéka, půjčky
 • Dluhy a jejich následky
 • Modelová situace, simulace, projektové učení

Diskuze a ukončení semináře
(Coffee break a přestávka na oběd dle domluvy s lektorem)

Komu je akce určena:
Akce je primárně určena pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ v území ORP Břeclav.

Představení lektorky – Mgr. Dana Svobodová
Mgr. Dana Svobodová má třicetiletou praxi jako pedagog na ZŠ a od roku 2004 působí v oblasti DVPP, koučinku a poradenství. Za zmínku stojí také její publikační činnost – viz http://www.mgr-dana-svobodova.cz/o-nas/. Od března roku 2016 je také lektorkou – implementátorkou společného vzdělávání. Ve svých seminářích uplatňuje své zkušenosti z pozice ředitelky malotřídní školy a zástupkyně ředitele školy. Mgr. Dana Svobodová je externí spolupracovnicí VÚP Praha (projekt Metodika II.) a externí spolupracovnice ČŠI (projekt NIQES).

Informace k semináři:

 • Seminář je pořádán pro školy zapojené do realizace MAP v ORP Břeclav a je zdarma.
 • Seminář je akreditován MŠMT – pod č.j. MSMT-27608/2015-1-706.
 • Počet účastníků je omezen limitem max. 20 osob. Z kapacitních důvodů je počet účastníkůomezen na jednoho za každou školu; v případě, že nebude kapacita semináře vyčerpána, lze přihlásit i více účastníků za danou školu – po konzultaci s koordinátorem projektu.
 • Přihlášení na akci je možné na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 12. 10. 2017 do 15:00 h. Další možností je využití on-line přihlášky uveřejněné na www.map-breclavsko.cz ; po naplnění kapacity semináře, bude příjem přihlášek ukončen.
 • V rámci semináře bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení.
Tato akce již proběhla
Oficiální přihlašovací formulář

Cesty k finanční gramotnosti žáků

Poslední příspěvky