Jendou z aktivit projektu je také šetření v oblasti aktuálních potřeb škol, na zapojených školách v projektu (MŠ, ZŠ) toto šetření probíhalo v květnu-červnu 2019 kombinací dotazníkového šetření a osobních pohovorů zástupců škol se členy realizačního týmu projektu, každá škola zapojená do projektu vypracovala vyhodnocení vlastního pokroku (reflexe) ve škole; souhrnná data zjištěná z průzkumu potřeb škol jsou k dispozici níže. Své připomínky k dokumentům můžete zasílat na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 11.11.2019.

Vyhodnocení MŠ

Vyhodnocení ZŠ

Poslední příspěvky