MAP neformálně pro ZŠ/MŠ

Setkání pod názvem MAP-neformálně jsou pořádána v rámci realizace projektu MAP v ORP Břeclav a jejich cílem je neformální setkávání,  sdílení zkušeností a podpora diskuze nad aktuálními problémy a otázkami z oblasti školství. Primárně jsou tato setkání určena pedagogickým pracovníkům z řad ZŠ a MŠ v území ORP Břeclav. Místem setkání je vždy něketrá z kaváren v Břeclavi. Více informací naleznete v Záspisech z již pořádaných akcí (odkaz).

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px