Kvalitní škola a úspěch žáka

Termín: 7. 12. 2017 – 10:00 – 15:00 hod.

Místo: Dům Dr. Karla Rennera Dolní Dunajovice

Přednášející: Mgr. Tomáš Zatloukal – Ústřední školní inspektor

Doporučení České školní inspekce pro práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů (příspěvek k implementaci MAP)

České školy stojí před řadou výzev, na které bychom měli dokázat reagovat. Aby rozhodování vedoucích pedagogických pracovníků o podobě vize jejich školy, klimatu, péči o pedagogický sbor nebo o metodách a formách vzdělávání dětí a žáků bylo datově podloženo, poskytne prezentace České školní inspekce informace z inspekční činnosti, mezinárodních i národních šetření a také nabídku metodické podpory školám. Součástí prezentace bude také představení modelu tzv. kvalitní školy s důrazem na jeho využitelnost v rámci autoevaluačních aktivit škol nebo hodnocení ze strany zřizovatelů a prezentovány budou také hlavní zjištění, závěry a doporučení týkající se hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání.

12:00 – 13:00 Oběd + coffee break

Odpolední blok: 13:00 – 15:00 hod.

Přednášející: Mgr. Lukáš Kohoutek – ředitel centra primární prevence Jules a Jim

Ačkoli nevíme, jak bude vypadat svět v budoucnosti, už dnes je jisté, že bude velmi odlišný od toho současného. Žáci, kteří v září nastoupili do první třídy, budou do produktivního života vstupovat přibližně v roce 2030. Naším úkolem je připravit je na život ve světě, který jsme sami nezažili. První záchvěvy budoucnosti však můžeme pozorovat již dnes.

 

Na toto se zaměřila i letošní konference Úspěch pro každého žáka, ze které Vám nabízím ke zhlédnutí 5 inspirativních přednášek, na které budeme navazovat při našem setkání.

Technologický pokrok (prof. Michal Pěchouček – katedra počítačů FEL ČVUT)

Člověk a příroda (Petr Daniš – autor publikace Děti venku v přírodě: ohrožený druh?)

Svět Práce (Tomáš Ervín Dombrovský – data analytik jobs.cz)

Sociální dimenze umění (Kateřina Šedá – vítězka Architekt roku 2017)

Globální problémy lidstva (Šimon Pánek – ředitel Člověk v tísni)

Společně pak budeme hledat odpověď na otázku, co je to úspěch a jak ho lze zprostředkovat skrze vzdělávání v bezpečné a kvalitní škole.

Mgr. Lukáš Kohoutek je členem výkonného výboru Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), která pořádá konferenci Úspěch pro každého žáka, a ředitel centra primární prevence Jules a Jim.

Doprava: Pro účastníky je zajištěna autobusová doprava.

Odjezd autobusu je v 8:45 hod. – nástupní místo Břeclav – před budovou vlakového nádraží (bývalá autobusová zastávka MHD)

Místo konání: Dům Dr. Karla Rennera – kongresové centrum

Dolní Dunajovice, Poštovní 189

GPS: 48°51’7.74″N 16°35’38.03″E

Občerstvení: je zajištěno po celý program semináře. Vstup pro registrované účastníky je zdarma.

Pořádáno společně s realizátory MAP z ORP Znojmo a ORP Mikulov.

Tento seminář již proběhl

Kvalitní škola a úspěch žáka

Poslední příspěvky