Pozvánka – 13.02.2020 – ZAPOJOVÁNÍ MŠ DO ŽIVOTA KOMUNITY OBCE

POZVÁNKA

TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ UČITELŮ MŠ
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II
(Klíčová aktivita – implementace MAP KA4)

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA
ZAPOJOVÁNÍ MŠ DO ŽIVOTA KOMUNITY OBCE

Metodická podpora za účasti odborníka z praxe –
Mgr. Andrey Šrůtkové, ředitelky MŠ Nový Šaldorf

 

Datum a čas konání : 13.02.2020, 13:00 – 16:00 hodin

Místo konání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č. 39

Komu je akce určena:  učitelům a ředitelům MŠ zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program semináře:

  • 12:45 – 13:00 hod. – Prezence účastníků
  • 13:00 – 16:00 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze na stanovené téma. Metodická podpora

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena učitelům mateřských škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II. Jedná se o tematické setkání zaměřené především na praktickou ukázku mateřské školy a obce – zapojování do komunity obce, společné aktivity, rozvíjení tradicí a lidových zvyků. Dále ukázka účasti na kulturních akcích obce a úzká spolupráce při organizování kulturních akcí, která posiluje sounáležitost dětí, rodičů a prarodičů. Aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období 01/2020 – 01/2021 ze dne 23.12.2019.

Cíl akce:
Cílem akce je předávání zkušeností, sdílení dobré i špatné praxe, metodická podpora a diskuze nad stanoveným tématem.

 

  • Kapacita – 20 účastníků.
  • Přihlašování možno na e-mail: hanakova@mas-lva.cz v termínu do 10.2.2020.
  • Akce je pro zapojené MŠ zdarma, připraveno drobné občerstvení.

 

Vlasta Hanáková
koordinátor projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky