Pozvánka – Jak nastartovat úspěšnou spolupráci s rodiči dětí, projekty MŠ – Zdeňka Kohoutková

POZVÁNKA

ROZVOJ SÍTÍ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE PEDAGOGOVÉ 2. STUPNĚ ZŠ
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Klíčová aktivita – implementace MAP KA4)

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA
JAK NASTARTOVAT ÚSPĚŠNOU SPOLUPRÁCI S RODIČI DĚTÍ, PROJEKTY MŠ

Metodická podpora za účasti odborníka z praxe Zdeňky Kohoutkové – zástupce ředitelky mateřské školy

Datum a čas konání : 17.10.2019, 13:00 – 16:00 hodin (prezence účastníků od 12:45 hodin)

Místo konání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č. 39

Komu je akce určena:  pedagogům MŠ zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 12:45 – 13:00 hod. – Prezence účastníků
  • 13:00 – 16:00 hod. –  Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze na stanovené téma, metodická podpora

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena pedagogům mateřských škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o tematické setkání za účelem sdílení dobré praxe, metodické podpory a diskuze nad aktuálními tématy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2019/2020 – verze 2 ze dne 15.05.2019.

Cíl akce:

Cílem akce je seznámit účastníky s danou problematikou, předat jim aktuální informace k problematice, sdílení dobré i špatné praxe, metodická podpora a řešení aktuálních problémů v dané oblasti v území ORP Břeclav.

 

  • Přihlašování možno na e-mail: hanakova@mas-lva.cz v termínu do 14.10.2019 do 11:00 hodin.
  • Kapacita – 20 účastníků (v případě velkého zájmu, bude počet účastníků omezen na jednoho za každou školu)
  • Akce je pro zapojené MŠ zdarma.

 

Vlasta Hanáková
koordinátor projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky