Pozvánka –  Kulatý stůl – sociálně právní ochrana dětí – Mgr. Mikušová, Mgr. Houšťová, Mgr. Gasnárková

POZVÁNKA

ROZVOJ SÍTÍ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE PEDAGOGOVÉ 2. STUPNĚ ZŠ
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Klíčová aktivita – implementace MAP)

KULATÝ STŮL – sociálně právní ochrana dětí
Vztah rodiny a školy, OSPOD – sdílení dobré praxe s cílem diskutovat o aktuálních problémech v území

Metodická podpora za účasti odborníků z praxe:

  • Mgr. Lenky Mikušové – koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb v ORP Hodonín
  • Mgr. Vladimíry Houšťové – ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Břeclav
  • Mgr. Dagmar Gasnárkové – vedoucí oddělení sociálních věcí MÚ Břeclav

 

Datum a čas konání : 22.10.2019, 09:00 – 13:00 hodin (prezence účastníků od 08:45 hodin)

Místo konání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č. 39

Komu je akce určena:  zástupcům OSPOD, PPP, ASZ, ředitelům MŠ, ZŠ či výchovným poradcům a dalším aktérům ze sociální oblasti v území MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 08:45 – 09:00 hod. – Prezence účastníků
  • 09:00 – 13:00 hod. –  Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze na stanovené téma – Vztah rodiny a školy, OSPOD – příspěvky odborníků z praxe – Mgr. Lenky Mikušové, Mgr. Vladimíry Houšťové, Mgr. Dagmar Gasnárkové

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena zástupcům OSPOD, PPP, ASZ, ředitelům MŠ, ZŠ či výchovným poradcům a dalším aktérům ze sociální oblasti v území MAP v ORP Břeclav II; jedná se o další plánované setkání za účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2019/2020 – verze 2 ze dne 15.05.2019.

Cíl akce:

Cílem akce je diskuse účastníků o dané problematice, sdílení dobré i špatné praxe, metodická podpora a řešení aktuálních problémů v dané oblasti v území ORP Břeclav – odborníci budou na akci přítomni po celou dobu a budou diskutovat nad probíranými tématy.

 

  • Přihlašování možno na e-mail: hanakova@mas-lva.cz v termínu do 18.10.2019 do 11:00 hodin.
  • Kapacita – 15 účastníků (v případě velkého zájmu, bude počet účastníků omezen na jednoho za každou školu)
  • Akce je pro zúčastněné zdarma.

 

Vlasta Hanáková
koordinátor projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky