Pozvánka – 27.11.2019 – Artefiletika a arteterapie – Mgr. Andrea Vašíčková

POZVÁNKA – ZRUŠENO

WORKSHOP PRO UČITELE MŠ
(ZAMĚŘENÝ NA VÝTVARNÉ TECHNIKY VYUŽITELNÉ V MŠ)

téma
Artefiletika a arteterapie s Mgr. Andreou Vašíčkovou

 

Datum a čas konání : 27.11.2019, 09:00 – 14:00 hodin (prezence účastníků od 08:45 hodin)

Místo konání: Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace, Břeclav (učebna č. 9, v přízemí)

Komu je akce určena:  pedagogům MŠ ze škol zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program semináře:

  • 08:45 – 09:00 hod. – Prezence účastníků
  • 09:00 – 14:00 hod. – Workshop, diskuze, závěr (přestávka po dohodě s lektorem)

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena učitelům z MŠ, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu na období roku 2018/2019. Součástí programu bude základní vhled do artefiletiky a arteterapie a jejich vhodnost využití v práci s dětmi předškolního věku. V rámci toho bude začleněna i praktická část, jakožto ukázka možnosti zapojení artefiletických principů na půdě školy.

Cíl akce:
Hlavním cílem je obohacení znalostí zapojených pedagogů k rozvoji kreativity dětí a rozvoj spolupráce se ZUŠ sdílením dobré praxe.

 

  • Kapacita – 8 účastníků.
  • Přihlašování možno na e-mail: hanakova@mas-lva.cz v termínu do 20.11.2019 do 12:00 hodin.
  • Akce je pro zapojené MŠ zdarma.

 

Vlasta Hanáková
koordinátor projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky