Pozvánka – Kulatý stůl-soc-právní ochrana-6-2-19

Kulatý stůl – sociálně právní ochrana dětí
na téma

Zanedbávání dětí z pohledu sociálně právní ochrany dětí

Datum a čas konání: 06. 02. 2019, 09:30 – 12:30 hodin (prezence účastníků od 09:00 hod.)

Místo konání: Městský úřad Břeclav, místnost č. 39

Komu je akce určena: zástupcům OSPOD, PPP, ASZ, vedoucím pracovníkům MŠ, ZŠ či výchovným poradcům a dalším aktérům ze sociální oblasti v území MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 09:00 – 09:30 hod. – Prezence účastníků
  • 09:30 – 12:30 hod. – Odborná diskuze účastníků nad stanovým tématem, sdílení zkušeností

Cíl akce:

Rozvinout vzájemnou diskuzi mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty v území.

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena zástupcům OSPOD, PPP, ASZ, vedoucím pracovníkům MŠ, ZŠ či výchovným poradcům a dalším aktérům ze sociální oblasti v území MAP v ORP Břeclav II; jedná se o první ze dvou plánovaných setkání za účelem sdílení dobré praxe, odborné diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019.

  • Potvrzení účasti prosím zasílejte na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 03.02.2019 do 12:00 hod.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky