Pozvánka na jednání řídícího výboru

(1. jednání v rámci realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II)

 • Termín jednání: 27. 9. 2018 od 10:00 – 12:30 hodin
 • Místo jednání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č. 39
 • Program jednání:
  1. Zahájení Řídícího výboru,
  2. Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II,
  3. Kulatý stůl na téma „Zvyšování připravenosti škol hlavního vzdělávacího proudu na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření“,
  4. Obměna složení Řídícího výboru, volba předsedy Řídícího výboru,
  5. Statut a Jednací řád Řídícího výboru,
  6. Organizační struktura MAP v ORP Břeclav II, pracovní skupiny projektu, průběh realizace projektu a rozprava nad dalšími dokumenty k projetu,
  7. Diskuze, Závěr

V Břeclavi dne 17. 9. 2018
Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky