Pozvánka na kulatý stůl na téma „ZVYŠOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI ŠKOL HLAVNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROUDU NA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ“

(diskuze bude součástí jednání Řídícího výboru v rámci realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II)

Vážení,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na otevřené diskuzní setkání konané v rámci povinných aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II. Kulatý stůl na téma „Zvyšování připravenosti škol hlavního vzdělávacího proudu na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření“ se uskuteční v rámci ustanovujícího jednání Řídícího výboru projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II.
Cílem setkání bude společná široká diskuze nad daným tématem a reflexe uplynulých dvou let společného vzdělávání. Budou také diskutovány náměty k řešení pro vznikající pracovní skupinu pro rovné příležitosti.

  • Termín setkání: 27. 9. 2018, 10:00 – 11:30 hodin
  • Místo jednání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č. 39

Těšíme se na setkání.

Prosíme o potvrzení účasti v termínu do 24. 9. 2018 na e-mail: nesporova@mas-lva.cz (tel. 731 606 010).
V Břeclavi dne 17. 9. 2018

S pozdravem
Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky