POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 27/8/2019 – Metodický kabinet pro pedagogy MŠ s tématem: Jak nastartovat úspěšnou spolupráci s rodiči dětí, projekty v MŠ

POZVÁNKA

TEMATICKÉ SETKÁVÁNÍ UČITELŮ MŠ
METODICKÁ PODPORA ZA ÚČASTI ODBORNÍKA Z PRAXE ZDEŇKY KOHOUTKOVÉ – ZÁSTUPCE ŘEDITELKY V MŠ DĚLNICKÁ VE ZNOJMĚ

v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II
(Klíčová aktivita – implementace MAP)

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA
Jak nastartovat úspěšnou spolupráci s rodiči dětí, projekty v MŠ

Datum a čas konání : 27. 08. 2019, 09:00 – 12:00 hodin (prezence účastníků od 08:45 hod.)

Místo konání: Městský úřad Břeclav, místnost č. 39

Komu je akce určena:  učitelům ze zapojených MŠ do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program a cíl akce:

  • 08:45 – 09:00 hod. – Prezence účastníků
  • 09:00 – 12:00 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe – forma metodického kabinetu a odborná diskuze nad stanovým tématem
    Cílem akce je předávání zkušeností a odborná diskuze nad stanoveným tématem za účasti odborníka z praxe.

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena učitelům z mateřských škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o další setkání dle aktuální verze Akčního plánu MAP – za účasti odborníka z praxe.
Cílem akce je setkávání učitelů MŠ za účelem sdílení zkušeností, předávání poznatků dobré praxe v aktuálně řešených problematikách v území.

  • Přihlašování možno na e-mail: strnadova@mas-lva.cz (tel. 733 594 790) v termínu do 21.08.2019.
  • Kapacita 15 osob.
  • Akce je pro zapojené MŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky