POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 28/8/2019 – Metodický kabinet pro výchovné poradce s tématem: Inkluze v naší škole-legislativa, podpůrná opatření, asistenti pedagoga

POZVÁNKA

TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL
V OBLASTI VÝCHOVNÉHO A KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ
METODICKÁ PODPORA ZA ÚČASTI ODBORNÍKA Z PRAXE
MGR.GABRIELY HAGAROVÉ – SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKY, VEDOUCÍ
PORADENSKÉHO STŘEDISKA (ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDR.JOSEFA MAREŠE, ZNOJMO)

v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II
(Klíčová aktivita – implementace MAP)

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA
Inkluze v naší škole-legislativa, podpůrná opatření, asistenti pedagoga

Datum a čas konání : 28. 08. 2019, 13:00 – 16:00 hodin (prezence účastníků od 12:45 hod.)

Místo konání: Městský úřad Břeclav, místnost č. 39

Komu je akce určena:  výchovným a kariérním poradcům ze zapojených ZŠ do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 12:45 – 13:00 hod. – Prezence účastníků
  • 13:00 – 16:00 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe – forma metodického kabinetu a odborná diskuze nad stanovým tématem

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena výchovným a kariérním poradcům ze základních škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o další setkání za účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP. Cílem akce je sdílení zkušeností, diskuze nad stanoveným tématem.

  • Přihlašování možno na e-mail: strnadova@mas-lva.cz (tel. 733 594 790) v termínu do 21.08.2019.
  • Kapacita 15 osob.
  • Akce je pro zapojené ZŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky