Pozvánka na seminář-Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči-31-10-2018

Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči
Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

Datum a čas konání: 31. 10. 2018, 9:00 – 14:30 hodin (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č.39, mám. T.G.Masaryka 42/3

Program semináře:

  • 8:30 – 9:00 Prezence účastníků
  • 9:00 – 14:30 Seminář „Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči“
    (Coffee break a přestávka na oběd dle domluvy s lektorem)
  • Diskuze účastníků, sdílení zkušeností k tématu a ukončení semináře

Anotace:

Seminář je určen ředitelům MŠ a ZŠ.
V současné době pro úspěšnou školu platí nejen to, jak dobře a kvalitně učí a vzdělává své žáky, ale i to, jak efektivně komunikuje a spolupracuje s rodiči svých žáků. Současně výzkumy ukazují, že právě kvalita spolupráce s rodinou pozitivně ovlivňuje jak výchovné, tak vzdělávací výsledky žáka. V neposlední řadě dobrá spolupráce eliminuje nebo alespoň snižuje množství a závažnost problémů a konfliktních situací mezi školou a rodinou. Vybudovat kvalitní, důvěryhodnou spolupráci je dlouhodobý, nesnadný a náročný proces. Avšak jeho vybudování se dlouhodobě oboustranně vyplácí.

  • Seminář je pořádán pro školy zapojené do realizace MAP v ORP Břeclav II a je bezplatný.
  • Kapacita semináře je 30 účastníků (z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen na jednoho za každou školu), přihlašování možno také na e-mail: nesporova@mas-lva.cz.
  • V rámci semináře bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky