POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – Technické mateřské školy

POZVÁNKA

NA SEMINÁŘ
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Klíčová aktivita – implementace MAP; „Tvořivost, technické myšlení a manuální zručnost v MŠ“)

Technické mateřské školy
lektor Ing. Jaroslav Martínek

Datum a čas konání : 15. 05. 2019, 10:00 – 13:30 hodin (prezence účastníků od 09:20 hod.)

Místo konání: Dům školství – Břeclav (17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav)

Komu je akce určena: učitelům mateřských škol zapojeným do MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 09:50 – 10:00 hod. – Prezence účastníků
  • 10:00 – 13:30 hod. – Seminář – Technické mateřské školy
    (30 min. – přestávka)

Cíl akce:

První workshop se učitelé aktivní formou seznámí s projektem Technické školky, předány budou informace „jak na to“, účastnici semináře si vyrobí model, budou pracovat s nářadím a materiálem, který se v Technických školkách používá. Prodiskutovány a naplánovány budou způsoby, jak nejlépe zapojit pedagogy, rodiče, prarodiče i firmy v reálné činnosti v konkrétních MŠ.

 

Důležité informace:

Aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019, je určena učitelům MŠ ze škol zapojeným do projektu MAP v ORP Břeclav II. Aktivita je zaměřena na rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ – rozvoj a zavádění metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace dětí v dané oblasti.

  • Kapacita 10 osob – jeden za každou zapojenou MŠ do projektu MAP v ORP Břeclav II.
  • Potvrzení účasti prosím zasílejte na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 09.05.2019 do 12:00 hod.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky