Pozvánka na WORKSHOP S RODIČI – Simulátor autismu – Mikuláš Štubna

POZVÁNKA

WORKSHOP S RODIČI
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Aktivita – 2, podaktivita Podpora znalostních kapacit -2.14)

WORKSHOP VEDENÝ ODBORNÍKEM
Mikulášem Štubnou a kolegy (SPOSA Bratislava)

na téma
Simulátor autismu

Datum a čas konání : 02.10.2019, 13:30 – 16:30 hodin (prezence účastníků od 13:15 hodin)

Místo konání: Městská knihovna Břeclav (Malý sál knihovny)

Komu je akce určena:  rodičům dětí z MŠ, ZŠ v území MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 13:15 – 13:30 hod. – Prezence účastníků
  • 13:30 – 14:30 hod. – Výkladová část workshopu – odborná část
    (přestávka)
  • 15:00 – 16:30 hod. – Diskuze vedená odborníkem, sdílení dobré praxe

 

Cíl a program workshopu::

Cílem akce je diskuze rodičů s odborníky nad daným tématem. Účastníci budou mít jedinečnou možnost nahlédnout do světa autisty, a to díky Oculus Rift a Unreal Engine 4 technologii. Simulace vychází z předpokladu, že většina autistů je vyrušována vlivy okolí, které zdravý člověk dokáže odfiltrovat. Simulátor Vám nabídne pohled na svět očima středně funkčního autisty, který si přehnaně všímá detailů, které vnímá po svém a proto může působit podrážděně, nesoustředěně, duchem nepřítomný a místy může být až agresivní.

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena rodičům dětí MŠ, ZŠ z území ORP Břeclav. Jedná se o workshop včetně odborné diskuze, sdílení příkladů dobré praxe nad daným tématem.

  • Přihlašování možno na e-mail: strnadova@mas-lva.cz  v termínu  do 25.09.2019 do 12:00 hod.
  • Kapacita – 12 účastníků
  • Akce je pro rodiče zdarma.

 

Vlasta Hanáková
koordinátor projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky