Pozvánka na WORKSHOP – Simulátor autismu (pro pedagogy) – Mikuláš Štubna

POZVÁNKA

WORKSHOP
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Aktivita – 2, podaktivita Podpora znalostních kapacit -2.13)

WORKSHOP VEDENÝ ODBORNÍKEM
Mikulášem Štubnou a kolegy (SPOSA Bratislava)

na téma
Simulátor autismu

Datum a čas konání : 02.10.2019, 09:00 – 12:00 hodin (prezence účastníků od 08:50 hod.)

Místo konání: Městská knihovna Břeclav (Malý sál knihovny)

Komu je akce určena:  učitelům, asistentům a výchovným poradcům ze zapojených MŠ a ZŠ do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 08:50 – 09:00 hod. – Prezence účastníků
  • 09:00 – 10:00 hod. – Výkladová část workshopu – odborná část
    (přestávka)
  • 10:30 – 12:00 hod. – Diskuze vedená odborníkem, výměna zkušeností mezi účastníky akce

 

Cíl akce:

Cílem akce je nahlédnout do světa autisty, a to díky Oculus Rift a Unreal Engine 4 technologii. Simulace vychází z předpokladu, že většina autistů je vyrušována vlivy okolí, které zdravý člověk dokáže odfiltrovat. Simulátor Vám nabídne pohled na svět očima středně funkčního autisty, který si přehnaně všímá detailů, které vnímá po svém a proto může působit podrážděně, nesoustředěně, duchem nepřítomný a místy může být až agresivní. Odborná diskuse nad touto problematikou.

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena pedagogickým pracovníkům z MŠ a ZŠ, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II.

  • Přihlašování možno na e-mail: strnadova@mas-lva.cz  v termínu  do 25.09.2019 do 12:00 hod.
  • Kapacita – 12 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Akce je pro zapojené MŠ a ZŠ zdarma.

 

Vlasta Hanáková
koordinátor projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky