Pozvánka – pedagogové 1_st_ZŠ-05-03-2019

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA

Jak rozvíjet slovní zásobu dětí? (v rámci výuky českého jazyka na 1.stupni ZŠ)

Datum a čas konání: 05. 03. 2019, 13:00 – 15:30 hodin (prezence účastníků od 12:45 hod.)

Místo konání: Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace (Národních hrdinů 9, Břeclav 690 02)

Komu je akce určena: pedagogům 1. stupně ZŠ ze škol zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II – zaměřeno na výuku českého jazyka

Program akce:

  • 12:45 – 13:00 hod. – Prezence účastníků
  • 13:00 – 15:30 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze nad stanovým tématem

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena pedagogům 1. stupně ze základních škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o druhé ze tří plánovaných setkání za účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019. Hlavním cílem je sdílení zkušeností a dobré praxe v rámci rozvoje výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

  • Kapacita – 10 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 03.03.2019 do 12:00 hod.
  • Akce je pro zapojené ZŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky