Pozvánka – pedagogové 1_st_ZŠ-29-11-2018

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA

Didaktické pomůcky na 1.stupni ZŠ – sdílení nápadů a praktické ukázky

Datum a čas konání: 29. 11. 2018, 14:00 – 16:00 hodin (prezence účastníků od 13:45 hod.)

Místo konání: Základní škola Valtice, příspěvková organizace

Komu je akce určena: pedagogům 1. stupně ZŠ ze škol zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 13:45 – 14:00 hod. – Prezence účastníků
  • 14:00 – 16:00 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze nad stanovým tématem, prohlídka čtenářské dílny, didaktických pomůcek (akce spojena s prohlídkou prostor ZŠ)

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena pedagogům 1. stupně ze základních škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o první ze tří plánovaných setkání za účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019.

  • Kapacita – 10 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 23.11.2018 do 12:00 hod.
  • Akce je pro zapojené ZŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky