Pozvánka – ROZVOJ SÍTÍ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE PEDAGOGOVÉ 2. STUPNĚ ZŠ

POZVÁNKA

ROZVOJ SÍTÍ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE PEDAGOGOVÉ 2. STUPNĚ ZŠ
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

(Klíčová aktivita – implementace MAP)
SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA
Roboti ve výuce – 2. stupeň ZŠ (určeno pedagogům 2.stupně ZŠ se zájmem o problematiku využívání robotů ve výuce)

Datum a čas konání : 21. 03. 2019, 13:30 – 15:30 hodin (prezence účastníků od 12:45 hod.)

Místo jednání: Základní škola Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace

Komu je akce určena: pedagogům 2. stupně ZŠ ze škol zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 13:15 – 13:30 hod. – Prezence účastníků
  • 13:00 – 15:30 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze nad stanovým tématem

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena pedagogům 2. stupně ze základních škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o plánované setkání dle aktivit v aktuálním Akčním plánu, kdy je účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019. Hlavním cílem je sdílení zkušeností a dobré praxe v rámci využití robotů ve výuce – předávání zkušeností a rad mezi účastníky akce.

  • Kapacita – 10 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 19.03.2019 do 12:00 hod.
  • Akce je pro zapojené ZŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky