Pozvánka – POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

POZVÁNKA

ROZVOJ SÍTÍ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE PEDAGOGOVÉ 2. STUPNĚ ZŠ
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Klíčová aktivita – implementace MAP)

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA
POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

Metodická podpora za účasti odborníka z praxe Mgr. Jiřího Berana – ředitele školy, vedoucího pilotního projektu Podnikavost v JMK, lektora a konzultanta přípravné skupiny pro revizi RVP ZŠ

Datum a čas konání : 25.09.2019, 14:00 – 17:00 hodin (prezence účastníků od 13:45 hodin)

Místo konání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č. 47 (Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav)

Komu je akce určena:  pedagogům 2. stupně ZŠ ze škol zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 13:45 – 14:00 hod. – Prezence účastníků
  • 14:00 – 17:00 hod. –  Sdílení příkladů dobré praxe ze zavádění a samotné polytechnické výuky, metodická podpora

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena pedagogům 2. stupně základních škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o tematické setkání za účelem sdílení dobré praxe, metodické podpory a diskuze nad aktuálními tématy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2019/2020 – verze 2 ze dne 15.05.2019. Přednášející Mgr. Jiří Beran je také učitel a zakladatel komunitní školy a zřizovatel Centra kolegiální podpory pedagogů.

  • Přihlašování možno na e-mail: strnadova@mas-lva.cz  v termínu do 18.09.2019 do 11:00 hodin.
  • Kapacita – 12 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Akce je pro zapojené ZŠ zdarma.

 

Vlasta Hanáková
koordinátor projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky