Pozvánka -pracovníci školních družin-17-01-2019

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině

Datum a čas konání: 17. 01. 2019, 09:00 – 11:00 hodin (prezence účastníků od 08:45 hod.)

Místo konání: Školní družina při Základní škole Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace

Komu je akce určena: vychovatelům školních družin ze škol zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program a cíl akce:

  • 08:45 – 09:00 hod. – Prezence účastníků
  • 09:00 – 11:00 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze nad stanovým tématem (akce spojena s prohlídkou prostor školní družiny při ZŠ Slovácká)
    Cílem akce je předávání zkušeností a odborná diskuze nad zkušenostmi s prací s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školních družinách.

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena vychovatelů ze školních družin při ŽŠ, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o první ze dvou plánovaných setkání za účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019.

  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 15.01.2019 do 12:00 hod.
  • Akce je pro školní družiny ZŠ zapojených do projektu zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky