Pozvánka – setkání učitelů MŠ-21-11-2018

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA

Nezralé děti v MŠ – péče a přístup

Datum a čas konání: 21. 11. 2018, 13:00 – 15:30 hodin (prezence účastníků od 12:45 hod.)

Místo konání: Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765, příspěvková organizace

Komu je akce určena: učitelům ze zapojených MŠ do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  •  12:45 – 13:00 hod. – Prezence účastníků
  •  13:00 – 15:30 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze nad stanovým tématem
    (akce spojena s prohlídkou prostor MŠ)

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena učitelům z mateřských škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o první ze tří plánovaných setkání za účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019.

  • Kapacita – 12 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 19.11.2018 do 12:00 hod.
  • Akce je pro zapojené MŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky