Pozvánka – setkání učitelů MŠ-29-01-2019

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA

Povinný poslední ročník předškolního vzdělávání – postřehy a zkušenosti

Datum a čas konání: 29. 01. 2019, 13:30 – 15:30 hodin (prezence účastníků od 13:15 hod.)

Místo konání: Mateřská škola Břeclav, Osvobození 47/1, příspěvková organizace

Komu je akce určena: učitelům ze zapojených MŠ do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program a cíl akce:

  • 13:15 – 13:30 hod. – Prezence účastníků
  • 13:30 – 15:30 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze nad stanovým tématem
    (akce spojena s prohlídkou prostor MŠ)

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena učitelům z mateřských škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o první ze tří plánovaných setkání za účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019. Cílem akce je setkávání učitelů MŠ za účelem sdílení zkušeností, předávání poznatků dobré praxe v aktuálně řešených problematikách v území.

  • Kapacita – 12 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 24.01.2019 do 12:00 hod.
  • Akce je pro zapojené MŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky