Pozvánka – setkání výchovní poradci ZŠ-27-11-2018

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA

Zařazení podpůrných opatření do výuky, kompenzační a didaktické pomůcky pro speciální vzdělávání a inkluzi

Datum a čas konání: 27. 11. 2018, 13:00 – 15:30 hodin (prezence účastníků od 12:45 hod.)

Místo konání: Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova 2969/4, příspěvková organizace

Komu je akce určena: výchovným a kariérním poradcům ze zapojených ZŠ do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  •  12:45 – 13:00 hod. – Prezence účastníků
  •  13:00 – 15:30 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze nad stanovým tématem, názorné ukázky pomůcek, práce s nimi
    (akce spojena s prohlídkou prostor ZŠ)

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena výchovným a kariérním poradcům ze základních škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o první ze tří plánovaných setkání za účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019. Pokud máte již nyní dotazy na konkrétní oblasti, které chcete na setkání probrat – prosím posílejte je na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 20.11.2018 (budou předány paní ředitelce Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova 2969/4, Mgr. Alici Magdonové a pomohou nám lépe zacílit na konkrétní problémové oblasti).

  • Kapacita – 10 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 23.11.2018 do 12:00 hod.
  • Akce je pro zapojené ZŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky