Pozvánka – 23.1.2020  – Tematické setkávání pracovníků školních družin

POZVÁNKA

TEMATICKÉ SETKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN

rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II
(Klíčová aktivita – implementace MAP KA4)

 

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA
Deskové hry, rozvoj logického myšlení, propojování formálního a neformálního vzdělávání
Metodická podpora za účasti odborníka z praxe -Heleny Stuchlíkové – vedoucí vychovatelky ŠD při ZŠ Mikulovice

 

Datum a čas konání : 23.01.2020, 09:00 – 12:00 hodin

Místo konání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č. 39

Komu je akce určena:  vychovatelům školních družin ze škol zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program semináře:

  • 08:45 – 09:00 hod. – Prezence účastníků
  • 09:00 – 12:00 hod. – Ukázky deskových a karetních her na rozvoj logického myšlení, propojování formálního a neformálního vzdělávání v oblasti rozvoje logického myšlení, sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze nad stanoveným tématem

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena vychovatelům ze školních družin při ZŠ, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o další plánované setkání za účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období 01/2020 – 01/2021 – verze 1 ze dne 23.12.2019.

Cíl akce:
Cílem akce je předávání zkušeností a odborná diskuze nad stanoveným tématem ve školních družinách.

 

  • Kapacita – 20 účastníků.
  • Přihlašování možno na e-mail: hanakova@mas-lva.cz v termínu do 17.1.2020.
  • Akce je pro školní družiny ZŠ zapojených do projektu zdarma, připraveno drobné občerstvení.

 

Vlasta Hanáková
koordinátor projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky