Pozvánka – workshop – Pohled na dnešní děti v MŠ_identifikace vývojově oslabených dětí-23-01-2019

POHLED NA DNEŠNÍ DĚTI V MŠ, IDENTIFIKACE A PODPORA VÝVOJOVĚ OSLABENÝCH DĚTÍ V MŠ

Datum a čas konání: 23. 01. 2019, 10:00 – 15:00 hodin (prezence účastníků od 09:45 hod.)

Místo konání: Městský úřad Břeclav, místnost č. 39

Komu je akce určena: učitelům ze zapojených MŠ do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 09:45 – 10:00 hod. – Prezence účastníků
  • 10:00 – 11:30 hod. – Výkladová část workshopu – odborná část
    (přestávka)
  • 11:45 – 15:00 hod. – Diskuze vedená odborníkem, výměna zkušeností (problematika IVP, PLPP, individuálního rozvoje dětí s OŠD, podpůrná opatření v MŠ)

Cíl akce:

Cílem akce je zapojení odborníka do diskuze v tématu souvisejícím s rozvojem kvalitního inkluzivního vzdělávání; Důraz je kladen na odbornou diskuzi, sdílení zkušeností a řešení aktuálních problémů v území v rámci problematiky IVP, PLPP, individuálního rozvoje dětí s OŠD a podpůrných opatření v MŠ.

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena učitelům z mateřských škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II.

  • Kapacita – 15 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 21.01.2019 do 12:00 hod.
  • Akce je pro zapojené MŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky