Pozvánka – WORKSHOP PRO UČITELE MŠ (ZAMĚŘENÝ NA DRAMATICKOU VÝCHOVU)

POZVÁNKA

WORKSHOP PRO UČITELE MŠ
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Klíčová aktivita – implementace MAP)

TÉMA
Dramatická výchova zaměřená na učitele mateřských škol
s Mgr., MgA. Darinou Herákovou (lektor)

Datum a čas konání : 10. 04. 2019, 09:00 – 13:00 hodin (prezence účastníků od 08:45 hod.)

Místo konání: Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace, Břeclav, (bílá budova, učebna č. 13 – v prvním patře)

Komu je akce určena: pedagogům MŠ ze škol zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

 • 08:45 – 09:00 hod. – Prezence účastníků
 • 09:00 – 13:00 hod. (plánovaný čas ukončení) –Workshop, diskuze, závěr

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena učitelům MŠ, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019. Hlavním cílem je obohacení znalostí zapojených pedagogů k rozvoji kreativity dětí a rozvoj spolupráce se ZUŠ sdílením dobré praxe.

 

Informace k akci:

 • doporučujeme vzít si pohodlný oděv a obuv, příp. můžete být i bosky (třída je vybavena kobercem)
 • Cílem akce je uvést účastníky především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy a seznámit je se základními principy tohoto oboru a se specifiky oboru v mateřské škole.
 • Představení lektorky:
  Mgr., MgA. Darina Heráková
  je absolventkou Gymnázia Břeclav, Střední pedagogické školy Znojmo – učitelství pro MŠ, katedry učitelství pro 1. stupeň na PgFMU Brno a katedry výchovné dramatiky Divadelní Fakulty AMU Praha; je držitelkou certifikátů z odborných kurzů zahraničních lektorů.
  Odborná praxe: v současné době učitelka a vedoucí literárně dramatického oboru na ZUŠ Břeclav, dlouholetá předsedkyně a garant okresní soutěže uměleckého přednesu Dětská scéna; dříve působila, mimo jiné, na příklad na Gymnázium Břeclav, MŠ Podivín, MŠ Osvobození Břeclav 4 či SVČ Duhovka Břeclav.

 

 • Kapacita – 10 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
 • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 05.04.2019 do 12:00 hod.
 • Akce je pro zapojené ZŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky