Pozvánka – WORKSHOP PRO UČITELE MŠ (ZAMĚŘENÝ NA VÝTVARNOU VÝCHOVU)

POZVÁNKA

WORKSHOP PRO UČITELE MŠ (ZAMĚŘENÝ NA VÝTVARNOU VÝCHOVU)
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Klíčová aktivita – implementace MAP)

TÉMA
Dialog o podobě výtvarné výchovy v mateřských školách
s Mgr. Andreou Vašíčkovou (lektor)

Datum a čas konání : 03. 04. 2019, 09:00 – 13:00 hodin (prezence účastníků od 08:45 hod.)

Místo konání: Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace, Břeclav, (uč. 9. v přízemí)

Komu je akce určena: pedagogům MŠ ze škol zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 08:45 – 09:00 hod. – Prezence účastníků
  • 09:00 – 13:00 hod. (plánovaný čas ukončení) –Workshop, diskuze, závěr

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena učitelům MŠ, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019. Hlavním cílem je obohacení znalostí zapojených pedagogů k rozvoji kreativity dětí a rozvoj spolupráce se ZUŠ sdílením dobré praxe.

 

Informace k akci:

  • doporučujeme sebou vzít ochranný oděv (dle uvážení), poznámkový blok, přezůvky
  • Programový cíl: Podstatou tohoto vzdělávacího programu je základní vhled do problematiky výtvarného oboru pro učitele mateřinek s jeho praktickým vyústěním. Program je koncipován jak v teoretické rovině, tak v praktické, a to s časem vyčleněným pro diskusi s jejím vyústěním v kritickou reflexi a sebereflexi. Jde tedy o základní úvod do výtvarného oboru směřovaný na práci s menšími dětmi, jehož součástí je kritické zhodnocení častých nešvarů a stereotypů ve výtvarné výchově a schopnost jiného pohledu na výtvarné vzdělávání s nastíněním různých podob, přístupů a metod v tomto oboru.
  • Osobním cílem lektora tohoto programu není ukázat, jak s dětmi správně namalovat kytičku nebo si vyškrabat vzor na velikonoční vajíčko, ale spíše si uvědomit, že výtvarná výchova není šablonovitá záležitost, ale že je to o hledání vlastní osobní cesty, jak tento obor pojmout a pak posouvat dále. Důležitou součástí tohoto setkání je vzájemné předávání zkušeností a dialog o podobě výtvarné výchovy v mateřských školách jako takový. K tomu je včleněna i praktická část,v rámci které si představíme využití chaosu ve výtvarné výchově vycházející z tvorby avantgardních umělců, který nalezneme např. u Slavíkové, Slavíka a který dál vyzdvihuje ve své teoret.práci např. i Kateřina Plesníková.
    (Klíčová slova: Výtvarný obor, výtvarná výchova, tvořivost a tvorba, vývoj výtvarného projevu, výtvarný projev u dětí do 7 let, výtvarná výchova v MŠ, stereotypy a nešvary ve výtvarné výchově na školách, výtvarná typologie, programy, přístupy a metody, otázka osobního rozvoje pedagoga, dialog, avantgarda, teorie chaosu ve výtv.výchově a tvorbě, Slavík/ová, Plesníková)

 

  • Kapacita – 10 účastníků (počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 29.03.2019 do 12:00 hod.
  • Akce je pro zapojené ZŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky