POZVÁNKA – WORKSHOP S RODIČI – Zásady komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou s dítětem s PAS

POZVÁNKA

WORKSHOP S RODIČI
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Aktivita – 2, podaktivita Podpora znalostních kapacit -2.14)

WORKSHOP VEDENÝ ODBORNÍKY -Lektoři z PASPOINT, z.ú.
na téma
Zásady komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou s dítětem s PAS

Datum a čas konání : 13. 05. 2019, 14:00 – 17:30 hodin (prezence účastníků od 13:50 hod.)

Místo konání: Městská knihovna Břeclav, (Malý sál knihovny)

Komu je akce určena: rodičům dětí z MŠ, ZŠ v území MAP v ORP Břeclav II

Harmonogram akce:

  • 13:50 – 14:00 hod. – Prezence účastníků
  • 14:00 – 15:00 hod. – Výkladová část workshopu – odborná část
    (přestávka)
  • 15:30 – 17:30 hod. – Diskuze vedená odborníkem, sdílení dobré praxe

Cíl a program workshopu:

Cílem akce je zapojení odborníka do diskuze v tématu souvisejícím s rozvojem kvalitního inkluzivního vzdělávání, odborná debata a výměna zkušeností nad následujícími body:
– možnosti vzdělávání dětí s PAS
– specifika vzdělávání dětí s PAS
– strukturované učení na běžné MŠ, ZŠ
– komunikace a spolupráce mezi rodinou a školským zařízením: rodič – pedagog – asistent pedagoga
– další subjekty spolupracující s rodinou a školou: SPC, odborní lékaři, sociální služby (raná péče, sociálně aktivizační služba, sociální rehabilitace, osobní asistence)

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena rodičům MŠ, ZŠ z území ORP Břeclav.

  • Kapacita 10 osob
  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 09.05.2019 do 12:00 hod. DO PŘIHLÁŠKY NAPIŠTĚ VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ A JAKOU MŠ/ZŠ VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVUJE, DĚKUJEME!
  • Akce je pro rodiče ZDARMA.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky