Pozvánka – WORKSHOP – Specifika vzdělávání žáků s autismem v ZŠ

POZVÁNKA

WORKSHOP PRO PEDAGOGY 1. STUPNĚ ZŠ, VÝCHOVNÉ PORADCE
v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Aktivita – 2, podaktivita Podpora znalostních kapacit -2.13)

TÉMA
Specifika vzdělávání žáků s autismem v ZŠ

Vedený odborníkem Mgr. Martinem Polenským

Datum a čas konání : 10. 04. 2019, 10:00 – 13:30 hodin (prezence účastníků od 09:50 hod.)

Místo konání: Městský úřad Břeclav, místnost č. 318 (hlavní budova)

Komu je akce určena: učitelům a výchovným poradcům ze zapojených ZŠ do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

 • 09:50 – 10:00 hod. – Prezence účastníků
 • 10:00 – 11:00 hod. – Výkladová část workshopu – odborná část
  (přestávka)
 • 11:30 – 13:30 hod. – Diskuze vedená odborníkem, výměna zkušeností mezi účastníky akce

Cíl akce:

Cílem akce je zapojení odborníka do diskuze v tématu souvisejícím s rozvojem kvalitního inkluzivního vzdělávání, odborná debata a výměna zkušeností nad následujícími body:

 • specifika vzdělávání žáků s autismem vyplývající z diagnózy
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů, typické problémové oblasti u žáků s autismem a jejich řešení
 • výchovné problémy u žáků s autismem a jejich možná řešení
 • možnosti spolupráce s rodinou, podpora ze strany sociálních služeb – možná řešení konkrétních případů

Důraz je kladen na odbornou diskuzi, sdílení zkušeností a řešení aktuálních problémů v území v rámci dané.

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena pedagogům 1. stupně základních škol a výchovným poradcům, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II.

 • Kapacita – 10 účastníků (v případě velkého zájmu, bude počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
 • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 07.04.2019 do 12:00 hod.
 • Akce je pro zapojené ZŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky