Pozvánka – WORKSHOP vedený odborníkem Mgr. et Bc. Markem Khýrem

POZVÁNKA WORKSHOP VEDENÝ ODBORNÍKEM Mgr. et Bc. Markem Khýrem

v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Aktivita – 2, podaktivita Podpora znalostních kapacit -2.13)
Možnosti identifikace a individualizace práce s nadaným žákem
(pro pedagogy 1. stupně ZŠ)

Datum a čas konání : 18. 03. 2019, 09:30 – 13:30 hodin (prezence účastníků od 09:20 hod.)

Místo jednání: Městský úřad Břeclav, místnost č. 39

Komu je akce určena: učitelům ze zapojených ZŠ do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program akce:

  • 09:20 – 09:30 hod. – Prezence účastníků
  • 09:30 – 11:00 hod. – Výkladová část workshopu – odborná část
    (přestávka)
  • 11:30 – 13:30 hod. – Diskuze vedená odborníkem, výměna zkušeností mezi účastníky akce

 

Cíl akce:

Cílem akce je zapojení odborníka do diskuze v tématu souvisejícím s rozvojem kvalitního inkluzivního vzdělávání – Jak rozpoznat nadaného žáka, porozumět jeho potřebám a vhodně individualizovat pedagogický přístup v podmínkách běžné ZŠ? Bariéry rozvoje nadání, aspekty vývojové asynchronie, problematika „dvojí výjimečnosti“, riziko školní podvýkonnosti. Možnosti pedagogické diagnostiky a identifikační škály. Jak na obohacování učiva. Důraz je kladen na odbornou diskuzi, sdílení zkušeností a řešení aktuálních problémů v území v rámci dané.

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena pedagogům 1. stupně základních škol, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II.

  • Kapacita – 15 účastníků (v případě velkého zájmu, bude počet účastníků omezen na jednoho za každou školu).
  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 14.03.2019 do 12:00 hod.
  • Akce je pro zapojené ZŠ zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky