Zápis z jednání Předškolní vzdělávání 18. 01. 2017

Zápis z jednání Pracovní skupiny
Předškolní vzdělávání a péče

  • Datum jednání: 18. 01. 2017
  • Čas jednání: 13:00 hodin
  • Místo jednání: Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134, Břeclav
  • Přítomni/Omluveni: dle prezenční listiny
  • Zápis: Ing. Nešporová

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Aktuální informace z realizace MAP a Strategický rámec MAP
  3. Harmonogram postupu prací na další období
  4. Úkoly a výstupy z jednání pracovní skupiny
  5. Diskuze, Závěr
Dokumenty ke stažení
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Předškolní vzdělávání 4. jednání

Doporučené příspěvky