Přehled akcí za uplynulé měsíce

Od začátku projektu jsme pro zapojené školy, pedagogy, vychovatele školních družin a rodiče realizovali 20 akcí. Níže naleznete tabulku s konkrétními informacemi, a ještě rozhodně nekončíme!
Tímto také děkujeme Městu Břeclav a zapojeným školám za možnost využít pro aktivity jejich prostory.

 

31.10.2018 Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči – seminář pro ředitele MŠ, ZŠ
21.11.2018 Nezralé děti v MŠ – péče a přístup – sdílení dobré praxe MŠ
27.11.2018 Zařazení podpůrných opatření do výuky, kompenzační a didaktické pomůcky pro speciální vzdělávání a inkluzi – sdílení dobré praxe – výchovní poradci
29.11.2018 Didaktické pomůcky na 1.stupni ZŠ – sdílení nápadů a praktické ukázky
17.01.2019 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině – setkání vychovatelů ŠD
23.01.2019 Pohled na dnešní děti v MŠ,identifikace a podpora vývojově oslabených dětí v MŠ – workshop pro MŠ
29.01.2019 Povinný poslední ročník předškolního vzdělávání – postřehy a zkušenosti – sdílení dobré praxe MŠ
06.02.2019 Zanedbávání dětí z pohledu sociálně právní ochrany dětí (Kulatý stůl – sociálně právní ochrana dětí)
26.02.2019 Přípravná třída (určena pro děti s odkladem školní docházky) – sdílení dobré praxe – výchovní poradci
05.03.2019 Jak rozvíjet slovní zásobu dětí? (v rámci výuky českého jazyka na 1.stupni ZŠ) – sdílení dobré praxe
07.03.2019 Rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ Lanžhot – sdílení dobré praxe – 2.stupeň ZŠ
18.03.2019 Možnosti identifikace a individualizace práce s nadaným žákem (pro pedagogy 1. stupně ZŠ) – workshop
21.03.2019 Roboti ve výuce – 2. stupeň ZŠ – sdílení dobré praxe
03.04.2019 Dialog o podobě výtvarné výchovy v mateřských školách s Mgr. Andreou Vašíčkovou
10.04.2019 Specifika vzdělávání žáků s autismem v ZŠ (pro pedagogy 1. stupně ZŠ, výchovné poradce) – workshop
10.04.2019 Dramatická výchova zaměřená na učitele mateřských škol s Mgr., MgA. Darinou Herákovou
25.-26.04.2019 Exkurze – sdílení zkušenosti mezi řediteli MŠ a ZŠ – návštěva škol ve Znojmě
13.05.2019 Zásady komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou s dítětem s PAS (workshop s rodiči)
15.05.2019 Technické mateřské školy – seminář pro MŠ
21.05.2019 Asistent pedagoga ve školní družině -setkání vychovatelů ŠD
Poslední příspěvky