Přehled akcí za uplynulé měsíce – stav k 25.11.2019

Od začátku projektu jsme pro zapojené školy, pedagogy, vychovatele školních družin a rodiče realizovali 20 akcí. Níže naleznete tabulku s konkrétními informacemi, a ještě rozhodně nekončíme!
Tímto také děkujeme Městu Břeclav a zapojeným školám za možnost využít pro aktivity jejich prostory.

Název/téma akce Lektor/odborník Typ akce Datum konání Místo konání Poznámka
Jak na povinné dokumenty – zápisní lístky, řády, třídní knihy, plány práce (sdílení dobré praxe, metodická podpora) účast odborníka z praxe – Helena Stuchlíková – vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ Mikulovice Tematické setkávání pracovníků školních družin (určeno vychovatelům ŠD) 26.08.2019
09:00–12:00 hodin (prezence účastníků od 08:45 hod.)
Městský úřad Břeclav, místnost č. 39

REALIZOVÁNO

KA4

Osobnostně sociální výchova dětí – spokojené a úspěšné dítě (sdílení dobré praxe, metodická podpora) účast odborníka z praxe – Mgr. Renata Hubáčová – učitelka, ředitelka školy, metodička DVPP, konzultantka a hodnotitelka projektů pro mezinárodní mobility Tematické setkávání pedagogů 1. stupně ZŠ (rozvoj sítí, sdílení dobré praxe-1.stupeň ZŠ; určeno pedagogům 1.stupně ZŠ) 11.09.2019

14:00-16:30 hodin

Městský úřad

Břeclav, místnost č. 47

REALIZOVÁNO

KA4

Polytechnická výchova (sdílení dobré praxe, metodická podpora) – sdílení příkladů dobré praxe ze zavádění a samotné výuky polytechnické výuky účast odborníka z praxe – Mgr. Jiřího Berana – učitel, ředitel školy, zakladatel komunitní školy, vedoucí pilotního projektu Podnikavost v JMk, zřídil centrum kolegiální podpory na své škole, lektor a konzultant přípravné skupiny pro revizi RVP při NÚV Praha Tematické setkávání pedagogů 2. stupně ZŠ (určeno pedagogům 2.stupně ZŠ) 25.09.2019

14:00-17:00 hodin

Městský úřad

Břeclav, místnost č.

47

REALIZOVÁNO

KA4

 

Odborné workshopy – Simulátor autismu SPOSA (Mikuláš Štubna) Podpora znalostních kapacit – určeno výchovným poradcům, pedagogickým pracovníkům a rodičům 02.10.2019

Dopolední blok

9:00-11:30 hodin

Odpolední blok

13:00 – 15:30 hodin

Městská knihovna Břeclav – Malý sál REALIZOVÁNO

KA2

Workshop spolupráce

pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce

Mgr. Eva Čadová Workshop určen pro pedagogy a asistenty 09.10.2019

13:00  16:00 hodin

Městský úřad

Břeclav, místnost č.

39

REALIZOVÁNO

KA2

Jak nastartovat úspěšnou spolupráci s rodiči dětí, projekty MŠ (sdílení dobré praxe, metodická podpora) účast odborníka z praxe – Zdeňka Kohoutková – zástupce ředitelky MŠ Dělnická, Znojmo Tematické setkávání učitelů MŠ (určeno učitelům MŠ) 17.10.2019
13:00-16:00 hodin
Městský úřad Břeclav, místnost č. 39 REALIZOVÁNO

KA4

Kulatý stůl – sociálně právní ochrana dětí

(bude upřesněno zaměření akce)

Mgr. Lenka Mikušová – koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb v ORP Hodonín

 

Konference a mediace pro zástupce OSPOD, PPP, ASZ, pedagogy, ředitele MŠ, ZŠ, výchovné poradce a další aktéry ze sociální oblasti 22.10.2019

09:00-13:00 hodin

Městský úřad

Břeclav, místnost č. 39

REALIZOVÁNO

KA4

Inkluze v naší škole – legislativa, podpůrná opatření, asistenti pedagoga (sdílení dobré praxe, metodická podpora) účast odborníka z praxe – Mgr. Gabriela Hagarová – speciální pedagog, vedoucí poradenského střediska (ZŠ JUDr. Josef Mareše, Znojmo) Tematické setkávání v oblasti výchovného a kariérního poradenství (určeno výchovným poradcům) 24.10.2019
13:00-15:30 hodin
Městský úřad Břeclav, místnost č. 39 REALIZOVÁNO

KA4

Seminář ČŠI – Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání ve školách Mgr. Lenka Zedková

ředitelka inspektorátu – Brno

Podpora znalostních kapacit (určeno pedagogům ZŠ, zaměřeno na matematickou a čtenářskou gramotnost) 07.11.2019
09:00-11:00
Městský úřad

Břeclav, místnost č. 318

ZRUŠENO

KA2

Program podpory ředitelů MŠ a ZŠ – seminář pod vedením Mgr. Hubatky – téma bude upřesněno Mgr. Miloslav Hubatka Program podpory ředitelů MŠ/ZŠ 21.11.2019

09:00-13:00 hodin

Městský úřad

Břeclav, místnost č.

39

REALIZOVÁNO

KA2

Workshop pro učitele MŠ zaměřený na výtvarné techniky využitelné v MŠ – téma Artefiletika a arteterapie Mgr. Andrea Vašíčková Rozvoj spolupráce mezi ZUŠ a MŠ – síťování, předávání zkušeností; určeno učitelům MŠ 27.11.2019

09:00-14:00 hodin

ZUŠ Břeclav,

Křížkovského 4, Břeclav, učebna č. 9

ZRUŠENO

KA2

 

Poslední příspěvky