Schváleno na jednání Řídícího výboru 23.10.2019; Sebehodnotící zpráva k projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II za období 1.7.2018 až 30.6.2019, jedná se o hodnocení prvních 12 měsíců realizace projektu. Sebehodnotící zpráva je tvořena podle Šablony pro Průběžnou sebehodnotící zprávu příjemců MAP a MAP II podpořených z Prioritní osy 3 OP VVV.

Průběžná sebehodnoticí zpráva MAP II

Poslední příspěvky