Sdílení dobré praxe – Inkluze

Téma: „Individuální výchovné plány v praxi – příklady dobré praxe“

Termín: 11. 12. 2017, od 13:00 hodin

Místo: Základní škola Na Valtické 31A, Břeclav, příspěvková organizace

Hosté:  

  • Mgr. Helena Ondrejková (ZŠ Břeclav, Slovácká, p.o.)
  • Mgr. Gabriela Švendová (ZŠ Břeclav, Komenského, p.o)

Program:

  • 13:00 – 13:15 Prezence účastníků
  • od 13:15  Sdílení dobré praxe – „Individuální výchovné plány v praxi“

 

Akce je primárně určena výchovným poradcům ZŠ, pedagogům ZŠ v území ORP Břeclav a je pro ně bezplatná

Z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen na 10

Přihlášení na akci je možné na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 7.12.2017

V rámci akce bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení.

 

Další informace k pořádané akci:
Akce je zaměřena na sdílení dobré praxe a předávání zkušeností a diskuzi nad danou problematikou

Tato akce již proběhla

Individuální výchovné plány v praxi

Poslední příspěvky