Sdílení dobré praxe – Kulatý stůl

Termín: 19. 10. 2017, 9:00 – 12:30 hodin (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo: BORS Club, Na Valtické 650/85, 691 41 Břeclav

Host: Mgr. Jiří Beran – ředitel Základní školy a Mateřské školy Višňové (http://www.zsvisnove.eu/)

Program:

8:30 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 12:30 Sdílení dobré praxe – Mgr. Jiří Beran

Tematické okruhy k diskuzi:

  • škola jako komunitní centrum
  • projektová a polytechnická výuka
  • aktivity školy – ucelená a vzájemně komplementární koncepce aktivit )

 

Akce je primárně určena ředitelům ZŠ v území ORP Břeclav a je pro ně bezplatná

Z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen na 10 a jednoho za každou školu.

Přihlášení na akci je možné na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 16.10.2017 do 14:00 hod. Další možností je využití on-line přihlášky uveřejněné na www.map-breclavsko.cz; po naplnění kapacity semináře, bude příjem přihlášek ukončen.

V rámci akce bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení.

 

Další informace k pořádané akci:
Akce je zaměřena na sdílení dobré praxe a předávání zkušeností s hostem Mgr. Jiřím Beranem, který je ředitelem Základní školy a Mateřské školy Višňové. Ve své práci se dlouhodobě zaměřuje na koncept školy jako komunitního centra a má bohaté zkušenosti z oblasti aplikace projektové a polytechnické výuky.

Tato akce již proběhla
Oficiální přihlašovací formulář

Sdílení dobré praxe - Kulatý stůl

Poslední příspěvky