Sdílení dobré praxe – Předškolní vzdělávání a péče

Téma: „Teorie a praxe předškolního vzdělávání“

Termín: 28. 11. 2017, od 13:00 hodin

Místo: Mateřská škola Okruží 7, Břeclav, příspěvková organizace

Hosté:  

  • Mgr. Jitka Kocábová – ředitelka Mateřské školy Hřbitovní 8, Břeclav, příspěvková organizace
  • Mgr. Zdeňka Stanická – ředitelka Mateřské školy Okruží 7, Břeclav, příspěvková organizace

Program:

  • 13:00 – 13:15 Prezence účastníků
  • od 13:15  Sdílení dobré praxe – „Teorie a praxe předškolního vzdělávání“

Tematické okruhy k diskuzi:

  • vnitřní kontrolní systém
  • inkluze
  • práce s výkazy R44-99 a 43-01

 

Akce je primárně určena ředitelům ZŠ v území ORP Břeclav a je pro ně bezplatná

Z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen na 10

Přihlášení na akci je možné na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 24.11.2017

V rámci akce bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení.

 

Další informace k pořádané akci:
Akce je zaměřena na sdílení dobré praxe a předávání zkušeností a diskuzi nad danou problematikou

Tato akce již proběhla

Teorie a praxe předškolního vzdělávání

Poslední příspěvky