TEMATICKÉ SETKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN

POZVÁNKA

TEMATICKÉ SETKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN)

v rámci aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (Klíčová aktivita – implementace MAP)
SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NA TÉMA
Asistent pedagoga ve školní družině

Datum a čas konání : 21. 05. 2019, 09:00 – 11:00 hodin (prezence účastníků od 08:45 hod.)

Místo konání: Školní družina při Základní škole a mateřské škole Ladná, příspěvková organizace

Komu je akce určena: vychovatelům školních družin ze škol zapojených do projektu MAP v ORP Břeclav II

Program a cíl akce:

  • 08:45 – 09:00 hod. – Prezence účastníků
  • 09:00 – 11:00 hod. – Sdílení zkušeností, dobré praxe a odborná diskuze nad stanovým tématem
    (akce spojena s prohlídkou prostor školní družiny při ZŠ a MŠ Ladná)
    Cílem akce je předávání zkušeností a odborná diskuze nad zkušenostmi s prací s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školních družinách.

 

Důležité informace:

Aktivita je primárně určena vychovatelů ze školních družin při ŽŠ, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II; jedná se o druhé ze dvou plánovaných setkání za účelem sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními problémy v území; aktivita vychází z aktuálního Akčního plánu MAP na období školního roku 2018/2019.

  • Přihlašování možno na e-mail: nesporova@mas-lva.cz v termínu do 17.05.2019 do 12:00 hod.
  • Akce je pro školní družiny ZŠ zapojených do projektu zdarma.

 

Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky