Zápis z jednání Inkluzivní vzdělávání 09.01.2017

Zápis z jednání Pracovní skupiny
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

  • Datum jednání: 09.01.2017
  • Čas jednání: 14:00 hodin
  • Místo jednání: Základní škola Břeclav, příspěvková organizace, Slovácka 40; (přízemí – sluchátková učebna)
  • Přítomni/Omluveni: dle prezenční listiny
  • Zápis: Ing. Nešporová

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Aktuální informace z realizace MAP a Strategický rámec MAP
  3. Harmonogram postupu prací na další období
  4. Úkoly a výstupy z jednání pracovní skupiny
  5. Diskuze, Závěr
Dokumenty ke stažení
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Inkluzivní vzdělávání 4.jednání

Doporučené příspěvky