Zápis ze společného jednání pracovních skupin

 • Datum jednání: 9. 5. 2017
 • Čas jednání: 13:30 hodin
 • Místo jednání: Okresní hospodářská komora Břeclav, nám. T. G.
 • Masaryka 38/10, Břeclav (zasedací místnost)
 • Přítomni/Omluveni: dle prezenční listiny
 • Zápis: Ing. Mrlák

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Akční plánování – MAP v ORP Břeclav
 3. Spolupráce
 4. Shrnutí a výstupy z jednání
 5. Diskuze, Závěr
Dokumenty ke stažení

Zápis ze společného jednání pracovních skupin (5. setkání)

Poslední příspěvky