Zvládání konfliktů a agresivního chován ve školním prostředí

Praktické zkušenosti a jednoduše zprostředkovaná dynamika konfliktu

Termín: 13. 11. 2017, 8,30 – 15,00 hodin (prezence účastníků od 8:15 hod.)

Místo: Okresní hospodářská komora Břeclav, nám. T. G. Masaryka 38/10, Břeclav (zasedací místnost)

Lektor: Mgr. et Mgr. Viera Lutherová, Mgr. Jana Trčková

Program semináře:

 • 8:15 – 8:30 Prezence účastníků
 • 08:30 – 15:00 Seminář – „Zvládání konfliktů a agresivního chování ve školním prostředí“
  • blok I. – přednáška + kazuistiky
  • blok II – zvládání reakce v krizových situacích (nácvik možných funkčních odpovědí, práce s empatií)
  • blok III – supervizní sezení formou bálintovské skupiny, diskuze nad konkrétními případy z praxe, hledání řešení a možných východisek z konfliktních situací
  • (Coffee break a přestávka na oběd dle domluvy s lektorkou)
  • Diskuze a ukončení semináře

Seminář je pořádán pro školy zapojené do realizace MAP v ORP Břeclav a je bezplatný. V rámci semináře bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení.

Anotace a cíl semináře:

Seminář zaměřený na konstruktivní zvládání konfliktů a agresivního chování ve školním prostředí. Skládá se z přednáškové a praktické části. Přednáška se bude věnovat dynamice konfliktu a psychosociálním příčinám konfliktního chování. Přednášející se podělí o svoje příběhy a příklady z praxe, o způsoby a postupy v jednotlivých problematických situacích. V praktické části se budou lektorky věnovat konkrétním případům účastníků a budeme společně diskutovat o možných způsobech řešení. Zaměříme se na budování konstruktivních reakcí, jak snižovat konfliktnost v kolektivu a na práci s empatií.

 

Představení lektorek:

Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

Psycholožka a učitelka s bohatými zkušenostmi s dětmi se speciálními vývojově-vzdělávacími potřebami; je INPP certifikovanou odbornicí a koordinátorkou pro INNP metodu – terapie neuromotorické nezralosti na Slovensku – www.inpp.cz; věnuje se individuální terapii dětí s vývojovým zpoždění a realizuje sluchovou terapii metodou JIAS.

Mgr. Jana Trčková

Psychoterapeutka působící od roku 2014 v soukromé praxi v Břeclavi. Věnuje se individuální, párové, rodinné psychoterapii a poradenství. Je terapeutkou INPP a Benaudira – poskytuje terapii neuro-motorické nezralosti a sluchovou terapii dětem s poruchami učení a chování a dospělým klientům. Působí jako mentor a lektor v internetové psychologické poradně Fakulty sociální studií MU.

Tento seminář již proběhl

Zvládání konfliktů a agresivního chován ve školním prostředí

Poslední příspěvky