Analytická část

  • Aktualizované finální část dokumentace MAP II, schváleno Řídícím výborem dne 16.1.2020. MAP v ORP Břeclav
  • SWOT/SWOT-3 analýzy - analytická část MAP II - Tento dokument, který vznikl z činnosti pracovních skupin projektu, je jedním z východisek pro konkrétní vymezení priorit v oblasti vzdělávání SO ORP Břeclav a tedy práci aktualizaci na strategické části dokumentace MAP II. SWOT MAP


Dotazníková šetření - Potřeby škol