Analytická část

(schváleno Řídicím výborem dne 30. 6. 2022)

Tento dokument, který vznikl z činnosti pracovních skupin projektu, je jedním z východisek pro konkrétní vymezení priorit v oblasti vzdělávání SO ORP Břeclav a tedy práci na aktualizaci na strategické části dokumentace MAP II.

Dotazníková šetření - Potřeby škol