Aktualizovaná dokumentace MAP v ORP Břeclav II

Kompletní schválená aktualizovaná dokumentace MAP - Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II – 2. aktualizace, schválena na jednání Řídícího výboru MAP v ORP Břeclav II dne 30. 06. 2022.