Aktualizovaná dokumentace MAP v ORP Břeclav II

Kompletní schválená aktualizovaná dokumentace MAP - Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II - 1.aktualizace, byla schválena na jednání Řídícího výboru MAP v ORP Břeclav II dne 18.12.2020. Došlo k aktualizaci analytické části MAP, a to včetně vytvoření SWOT-3 analýz k hlavním tématům, byla probrána aktualizace Vize, Priorit i cílů Strategického rámce MAP v ORP Břeclav II a také došlo k vytvoření Akčního plánu na další období. Kompletí dokumentace včetně příloh je ke stažení níže.